SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ


 
Thông báo Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 đợt 1
Đề thi và đáp án môn Toán có thể tải về theo đường link: index.aspx?def=536&CateID=71&ID=433
Kết quả thi (Xin lưu ý: điểm đã được làm tròn đến *,0 hoặc *,5, chẳng hạn: 4,25 làm tròn thành 4,5; còn 5,75 làm tròn thành 6,0):

SBD      Ngày sinh       Trường THCS         Môn       Điểm

01        24.12.1996     Nguyễn Trãi                 Toán        6,5

02        18.11.1996     Nguyễn Trãi                 Toán        2,5

03        28.10.1996     Tây Mỗ                        Toán        8,0

04        25.07.1996     Lương Thế Vinh           Toán        8,0

05        26.08.1996     Lý Thái Tổ                   Toán        7,5

06        08.01.1996     Chu Văn An                 Toán        8,0

08        11.06.1996     Đống Đa                      Toán        6,5

09        26.08.1996     Việt – An                     Toán        7,5

10        14.03.1996     Lương Thế Vinh           Toán        6,5

11        01.01.1996     Thanh Xuân Nam         Toán        2,5

12        17.11.1996     Việt – An                     Toán        3,5

13        09.06.1996     Việt - An                      Toán       3,0

14        16.02.1996     Hạ Đình                       Toán        7,0

15        14.01.1996     Việt – An                     Văn         8,0

16        01.12.1996     Trung Văn                    Toán        8,5

17        22.10.1996     Giảng Võ                     Toán        9,0

19        14.10.1996     Thịnh Quang                 Toán        4,5

20        23.09.1996     Hạ Đình                       Toán        4,5

21        13.12.1996     Quang Trung                Toán        7,0

27        31.07.1996     Lý Thái Tổ                   Văn         7,0

28        10.09.1996     Nguyễn Hữu Tiến         Toán        10,0

29        14.07.1996     Marie Curie                  Toán        7,5

30        19.11.1996     Tân Triều                     Toán        7,0

31        20.01.1996     Thanh Xuân Nam         Anh         6,6

32        11.11.1996     Tân Triều                     Toán        3,5

33        27.11.1996     Việt – An                     Toán        4,5

34        11.12.1996     Việt- An                       Toán        2,0

35        01.02.1996     Thành Công                 Anh         6,6

36        06.11.1996     Mari Curie                   Toán        4,5

37        22.12.1996     Việt – An                     Anh         9,0

39        01.09.1996     Thành Công                 Anh         8,2

40        20.04.1996     Việt – An                     Văn         7,0

41        01.02.1996     Thanh Xuân Nam         Văn         7,5

42        12.01.1996     Thanh Xuân Nam         Văn         7,0

44        29.10.1996     Hạ Đình                       Văn         6,5

45        01.02.1996     Lý Thái Tổ                   Văn         7,5

46        16.07.1996     Mari Curie                   Toán        4,0

47        13.10.1996     Lý Thái Tổ                   Văn         6,0

48        29.09.1996     Việt– An                      Văn         6,5

49        15.09.1996     Việt– An                      Văn         6,5

50        12.12.1996     Nguyễn Trãi                 Văn         6,5

51        22.03.1996     Nguyễn Trường Tộ       Toán        6,5

52        02.07.1996     Việt - An                      Toán        6,5

53        30.10.1996     Nguyễn Trường Tộ       Toán        7,0

54        09.03.1996     Lương Thế Vinh           Toán        6,5

55        28.08.1996     Nguyễn Trãi – HĐ        Toán        7,0

56        20.03.1996     Dương Nội                   Toán        6,5

57        18.07.1996     Dương Nội                   Toán        7,5

58        19.08.1996     Huy Văn                      Toán        6,5

59        27.07.1996     Lý Thường Kiệt            Toán        6,5

60        24.11.1996     Lương Thế Vinh           Toán        6,5

61        06.08.1996     Đống Đa                      Toán        6,6

62        27.05.1996     Nguyễn Trãi – HĐ        Toán        7,0

63        08.05.1996     Nguyễn Trường Tộ       Toán        7,5

64        14.11.1996     Việt An                        Toán        6,5

65        03.11.1996     Tân Định                      Toán        6,5

66        15.06.1996     Marie Curie                  Toán        6,5

67        05.07.1996     Phương Mai                 Toán        6,5

69        02.09.1996     Lê Lợi                          Toán        6,5

70        26.12.1996     Giảng Võ                     Toán        4,0

71        22.09.1996     Lương Thế Vinh           Toán        4,0

72        27.10.1996     Marie Curie                  Toán        6,5

73        19.07.1996     Lê Quý Đôn                 Toán        7,0

75        16.06.1996     Việt An                        Toán        6,5

76        15.08.1996     Marie Curie                  Toán        7,0

77        08.09.1996     Lương Thế Vinh           Toán        6,5

78        03.02.1996     Lômônôxốp                 Toán        6,5

80        23.06.1996     Marie Curie                  Toán        6,5

81        01.05.1995     Đoàn Thị Điểm             Toán        6,5

82        20.12.1996     Ngô Sỹ Liên                 Toán        6,5

84        25.11.1996     Khương Đình               Toán        7,0

85        06.9.1996       Hoàng Liệt                   Văn         7,5

86        21.5.1996       Việt - An                      Toán        4,0

87        11.4.1996       Lý Thái Tổ                   Toán        2,5

88        17.08.1996     Giảng Võ                     Toán        6,5

 

                                          BAN TUYỂN SINH

 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Công tác đoàn & Ngoại khoá    |    Câu lạc bộ    |    Tư vấn    |    Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN
Địa chỉ: Lô NT1 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa - Cầu Giấy.
Điện thoại: (024).6294 5556
Email: c3luongvancan-hanoi@edu.vn     *     Website: www.thpt-luongvancan-hanoi.edu.vn